File: u_controls_statusbar.sru
Size: 3766
Date: Mon, 07 Apr 2008 21:32:53 +0200
$PBExportHeader$u_controls_statusbar.sru
forward
global type u_controls_statusbar from u_explorer
end type
type rb_3 from u_rb within u_controls_statusbar
end type
type rb_2 from u_rb within u_controls_statusbar
end type
type rb_1 from u_rb within u_controls_statusbar
end type
type cb_1 from u_cb within u_controls_statusbar
end type
type uo_status from u_statusbar within u_controls_statusbar
end type
type gb_1 from u_gb within u_controls_statusbar
end type
end forward

global type u_controls_statusbar from u_explorer
rb_3 rb_3
rb_2 rb_2
rb_1 rb_1
cb_1 cb_1
uo_status uo_status
gb_1 gb_1
end type
global u_controls_statusbar u_controls_statusbar

on u_controls_statusbar.create
int iCurrent
call super::create
this.rb_3=create rb_3
this.rb_2=create rb_2
this.rb_1=create rb_1
this.cb_1=create cb_1
this.uo_status=create uo_status
this.gb_1=create gb_1
iCurrent=UpperBound(this.Control)
this.Control[iCurrent+1]=this.rb_3
this.Control[iCurrent+2]=this.rb_2
this.Control[iCurrent+3]=this.rb_1
this.Control[iCurrent+4]=this.cb_1
this.Control[iCurrent+5]=this.uo_status
this.Control[iCurrent+6]=this.gb_1
end on

on u_controls_statusbar.destroy
call super::destroy
destroy(this.rb_3)
destroy(this.rb_2)
destroy(this.rb_1)
destroy(this.cb_1)
destroy(this.uo_status)
destroy(this.gb_1)
end on

type rb_3 from u_rb within u_controls_statusbar
integer x = 165
integer y = 464
boolean enabled = false
string text = "Layout 3"
end type

event clicked;call super::clicked;uo_status.of_setlayout(3)
end event

type rb_2 from u_rb within u_controls_statusbar
integer x = 165
integer y = 376
boolean enabled = false
string text = "Layout 2"
end type

event clicked;call super::clicked;uo_status.of_setlayout(2)
end event

type rb_1 from u_rb within u_controls_statusbar
integer x = 165
integer y = 288
boolean enabled = false
string text = "Layout 1"
boolean checked = true
end type

event clicked;call super::clicked;uo_status.of_setlayout(1)
end event

type cb_1 from u_cb within u_controls_statusbar
integer x = 73
integer y = 64
integer width = 439
integer taborder = 20
string text = "Create Layouts"
end type

event clicked;call super::clicked;this.Enabled = FALSE

str_statusbar_layout lstr, lstr_empty

//simple statusbar
lstr.parts[1] = -1
lstr.text[1] = "Simple layout, one panel"

uo_status.of_addlayout(lstr)

lstr = lstr_empty

//three panel
lstr.parts[1] = 200
lstr.parts[2] = 400
lstr.parts[3] = -1
lstr.text[1] = "Three panel layout"
lstr.text[2] = "Second Panel"
lstr.text[3] = "Last Panel (Set part to -1 for spring mode)"

uo_status.of_addlayout(lstr)

lstr = lstr_empty

//complex panel
n_svc_mgr lnv_svc
n_svc_resource lnv_r

lnv_svc.of_LoadSvc(lnv_r, CSvc.RESOURCE)
lstr.icon[2] = lnv_r.of_getstandardimage16(lnv_svc, CResource.DATABASE - 1)

lstr.parts[1] = 250
lstr.parts[2] = 350
lstr.parts[3] = -1
lstr.text[1] = "Three panel layout with image and anchor last panel"
lstr.text[2] = "~tWith Image"
lstr.text[3] = "~tAnchored Panel"
lstr.lastpanelwidth = 200

uo_status.of_addlayout(lstr)

uo_status.of_setlayout(1)

gb_1.Enabled = TRUE
rb_1.Enabled = TRUE
rb_2.Enabled = TRUE
rb_3.Enabled = TRUE
end event

type uo_status from u_statusbar within u_controls_statusbar
integer x = 512
integer y = 624
integer taborder = 20
long #sizeorder = 1
boolean #dock = true
long #docktype = 4
end type

on uo_status.destroy
call u_statusbar::destroy
end on

type gb_1 from u_gb within u_controls_statusbar
integer x = 91
integer y = 192
integer width = 594
integer height = 404
integer taborder = 30
boolean enabled = false
string text = "Layouts"
borderstyle borderstyle = stylebox!
end type

  • u_explorer u_controls_statusbar(sru)